DYREKTORZY/KIEROWNICY SZKOŁY
Tadeusz Androchowicz - 1957 - 1958
Benek Szehidewicz - 1958 - 1959
Jakub Abramowicz - 1959 - 1984
Tadeusz Kostecki - 1984 - 1987
Maria Bobrowska - 1987 - 2009
Jolanta Hreniak - 2009 - ...
Rok szk. 1957/58
Dnia 2 września 1957r. powstała Szkoła Podstawowa nr 9 pod kierownictwem p. Tadeusza Androchowicza. Siedzibą szkoły był budynek przy ulicy Mieszka I.
Rok szk. 1976/77
W dniu 1 września 1976r. rozpoczęliśmy naukę w nowym, przestronnym budynku szkolnym przy ul. Nowej 7. Funkcję Dyrektora Szkoły na kolejne lata przyjął p. Jakub Abramowicz.
Rok szk. 1977/78
Doniosłym wydarzeniem w życiu szkoły było otwarcie harcówki w której urządzaniu i zagospodarowaniu brali aktywny udział wszyscy instruktorzy i harcerze pod kierownictwem szczepowej dh. Teresy Maciejewskiej.
Rok szk. 1983/84
Mury szkoły opuścili uczniowie, którzy jako pierwszoklasiści rozpoczęli naukę osiem lat wcześniej w nowym budynku szkolnym. W tym samym roku przeszedł na emeryturę Dyrektor Szkoły p. J.Abramowicz.
Rok szk. 1984/85
Na stanowisko Dyrektora Szkoły powołany został p. Tadeusz Kostecki. Rozpoczęliśmy ostatni okres wytężonych przygotowań do nadania szkole imienia.
Rok szk. 1985/86
W dniu 9 listopada 1985r. nadano szkole imię Jana Kochanowskiego, nastąpiło wręczenie sztandaru oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Akt nadania imienia, na ręce dyrektora Szkoły Tadeusza Kosteckiego, złożył Kurator Oświaty Stanisław Jaroszewicz.
Rok szk. 1986/87
Rok 1986 ogłoszony został przez ONZ ROKIEM POKOJU. W związku z tym wydarzeniem 17 października uczniowie klas pierwszych, pod opieką wychowawców, posadzili drzewka - symbole POKOJU.
Rok szk. 1987/88
Z nowym rokiem szkolnym funkcję Dyrektora objęła p.Maria Bobrowska.
Rok szk. 1990/91
Od tego roku ponownie wprowadzona została nauka religii w szkołach. Z końcem I semestru przeszła na zasłużoną emeryturę p. Ludmiła Kempińska, nauczycielka języka polskiego, pełniąca przez 13 lat funkcję zastępcy Dyrektora Szkoły.
Rok szk. 1994/95
8 stycznia 1995r. - II Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uczniowie naszej szkoły, w wyniku kwestowania na ulicach miasta, zebrali znaczną kwotę. Natomiast na sali gimnastycznej, odbył się mecz w piłkę koszykową, w którym zmierzyli się nasi nauczyciele i gorzowskie "Gwiazdy" sportu. Wysokość łącznie zebranej przez naszą szkołę kwoty, wszystkich niezmiernie mile zaskoczyła.
Rok szk. 1995/96
16.02.1996r. miało miejsce przyjęcie SP 9 w poczet Klubu Szkół Promujących Zdrowie.

W grudniu 1997r. dzięki Dyrekcji, Nauczycielom i bardzo wydatnej pomocy Rodziców uruchomiono pracownię komputerową. Zajęcia z informatyki rozpoczęli uczniowie już od I klasy.
Rok szk. 1999/2000
W czerwcu 2000r. mury szkoły opuścili uczniowie, ostatnich przed reformą, klas ósmych.
Rok szk. 2000/2001
Od września 2000r. zgodnie z reformą szkolnictwa nasza szkoła rozpoczęła kształcenie dzieci systemem sześcioletnim.
Rok szk. 2001/2002
Dnia 4.10.2001r. w szkole odbyła się impreza z okazji Dnia Języków Europejskich, podczas której uczniowie zaprezentowali program w języku niemieckim. Wydarzenie to, weszło na stałe do szkolnego kalendarza imprez.
Rok szk. 2003/2004
Cała społeczność szkolna wzięła udział w realizacji wybranych zadań w akcji "Szkoła z klasą".
Sprawozdania z realizacji zadań można przeczytać na stronie:
www2.gazeta.pl/klasa
Rok szk. 2004/2005
Wzięliśmy udział w ogólnopolskim spotkaniu szkół im. Jana Kochanowskiego.
Rok szk. 2006/2007
Otrzymaliśmy certyfikat Szkoły bez przemocy, wzięliśmy również udział w Korowodzie Historycznym z okazji 750 - lecia powstania naszego miasta.
26 listopada 2007
Świętowaliśmy 50 rocznicę powstania naszej szkoły.
Rok szkolny 2007/2008
Pierwszy raz w historii szkoły w Gorzowiskiej Spartakiadzie Młodzieży nasi uczniowie zajęli PIERWSZE miejsce.
Rok szkolny 2008/2009
17-18 marca odwiedzili nas uczniowie ze szkoły w Niemczech z Hohen - Neuendorf.
Rok szkolny 2009/2010
Z nowym rokiem szkolnym funkcję Dyrektora Szkoły objęła p. Jolanta Hreniak.
Rok szkolny 2010/2011
Nasza szkoła otrzymała zaszczytny tytuł "Szkoła Odkrywców Talentów" przyznawany w ramach akcji prowadzonej pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej.
Rok szkolny 2011/2012
Uzyskaliśmy akceptację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "NAUKA OTWIERA DRZWI DO WIEDZY"
Projekt realizowaliśmy w naszej szkole od 01 czerwca 2012 r. do 30 listopada 2013 r.
U Głównym jego celem było wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie wyników w nauce z takich przedmiotów jak matematyka, język polski, czy przyroda, a także wzrost świadomości i ekspresji kulturalnej poprzez muzykę i teatr.
Całkowity koszt projektu wyniósł 254 551 zł.

Nasi uczniowie wywalczyli I miejsce w finałach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w tenisie stołowym chłopców szkół podstawowych oraz I miejsce w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie.

Jakub Krystek - uczeń klasy 5B uzyskał tytuł laureata konkursu przyrodniczego.
Rok szkolny 2012/2013
5 grudnia 2012 r. byliśmy gospodarzem panelu koleżeńskiego, podczas którego otrzymaliśmy prestiżowy tytuł "Szkoły uczącej się", przyznany na lata 2012-2015.
Martyna Rachuba uzyskała tutuł laureat I stopnia (I M.) w Olimpiadzie Wiedzy Archimedes Plus
Igor Śniady został laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Mitologicznego "Olimpus".
Rok szkolny 2013/2014
9 listopada 2013 r. podsumowaliśmy realizację projektu "Nauka otwiera drzwi do wiedzy". Na uroczystości obecni byli m. in. Wicewojewoda Lubuski Jan Świrepo, Zastępca Prezydenta Miasta Alina Nowak, Zastępca Prezydenta Miasta Stefan Sejwa, Lubuski Wicekurator Oświaty Radosław Wróblewski, Przewodniczący Rady Miasta Jerzy Sobolewski.

Igor Śniady Stypendysta IV Stopnia Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego; Laureat Konkursu Przedmiotowego z Historii i Społeczeństwa; Finalista Konkursu Przedmiotowego z Przyrody.
Rok szkolny 2014/2015
Kamil Tomasik Stypendysta Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego; Laureat Konkursu Przedmiotowego z Przyrody.
Rok szkolny 2015/2016
1 września 2015 r. oddaniem symbolicznego strzału do bramki przez Prezydenta Miasta Jacka Wójcickiego uroczyście oddaliśmy do użytku wielofunkcyjne boisko sportowe. Projekt sfinansowany został z Budżetu Obywatelskiego przy ogromnym zaangażowaniu całego środowiska szkolnego.

Paweł Żukowski Stypendysta Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego; Laureat Konkursu Przedmiotowego z Historii i Społeczeństwa dla Uczniów Szkół Podstawowych
Magdalena Babacz Laureatka Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Religijnej im. Jana Pawła II w Świętnie.
Rok szkolny 2016/2017
Szkoła odnosi sukces w konkursie na hasło promujące ideę zdrowego odżywiania w ramach realizacji programu edukacyjnego "Śniadanie daje moc".
Z tej okazji 8 listopada zorganizowaliśmy uroczyste śniadanie. Udział w nim wzięli przedstawicieli władz: pan Prezydent Miasta Jacek Wójcicki, Inspektor Wydziału Edukacji Jolanta Andrysiak - Walas, rodzice oraz uczniowie.

Od 01 września do 15 grudnia 2016 r. w szkole rozpoczęto realizację Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna+" w 2016 r.
W zajęciach teatralnych, warsztatach, wycieczce integracyjnej do Mniszek, konkursie plastycznym i turnieju sportowym udział wzięło 40 uczniów z klas II-VI.
Dzięki projektowi partnerskiemu dofinansowanemu z Funduszy Europejskich "Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wielkopolskiego" otrzymaliśmy nowoczesny sprzęt - 24 laptopy do pracowni komputerowej, 3 projektory oraz tablicę interaktywną.

13 czerwca 2017 r. w Muzeum Gazownictwa w Warszawie odebraliśmy nagrodę za tytuł laureata Naukowej Szkoły Ignacego.
Do konkursu o tytuł Naukowej Szkoły Ignacego przystąpiło 159 szkół, nagrodzono 16-po jednej szkole z każdego województwa.
Zaszczytne tytuły i wartościowe nagrody otrzymały placówki, w których zorganizowano najlepsze koła naukowe - promujące nauki matematyczno-przyrodnicze i postać Ignacego Łukasiewicza. Nasza szkoła nie tylko znalazła się w gronie 16 laureatów, ale jako jedna z 4 szkół zdobyła Specjalne Wyróżnienie za prezentację multimedialną, wkład pracy i zaangażowanie.

Mateusz Wąchalski został finalistą Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego i Matematyki
Hanna Mróz - finalistką Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego.
24 listopada 20017
JUBILEUSZOWE OBCHODY SZEŚĆDZIESIĘCIOLECIA SZKOŁY.
2017/2018
Od września prowadzimy autorski program "Doświadczanie świata poprzez eksperymentowanie".
W ramach programu uczniowie klas I - III oraz ponad 100 - osobowa grupa dzieci   pobliskich przedszkoli pogłębiają wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych.
Dzieci przeprowadzają doświadczenie, eksperymenty, prowadzą obserwacje, a przede wszystkim świetnie się bawią, zgłębiając tajemnice otaczającego świata.

19 czerwca 2018 R. na uroczystej Gali zwieńczającej II edycję programu Być jak Ignacy w Warszawie uzyskaliśmy Tytuł NAUKOWEJ SZKOŁY IGNACEGO.

18 maja odbył się w naszej szkole pierwszy PIKNIK NAUKOWY.

Mateusz Wąchalski został finalistą Konkursu Przedmiotowego z Matematyki
Miłosz Helicki - finalistą Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego.
2018/2019
Mateusz Wąchalski został finalistą Konkursu Przedmiotowego z Fizyki
Hanna Mróz - finalistką Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego.
2019/2020
Milena Kupczyńska została laureatką Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego
Julia Sroka - finalistką Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego.
Do góry
Dziewiątka
1% DLA NASZEJ SZKOŁY

WIĘCEJ
Nasza Szkoła  
Nabór 2024/2025
Dokumenty szkolne
Szkoła promująca zdrowie
Szkoła bez granic
Organizacja
Organizacja roku szkolnego
Sekretariat
Świetlica
Biblioteka