Dzisiaj jest Imieniny:
PROFILKTYKA POPRZEZ SPORT
MIEJSKI PROGAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Priorytetem Programu, w którym nasza szkoła wzięła udział jest kreowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia, szeroko pojęta profilaktyka uzależnień, wytworzenie motywacji do samorozwoju poprzez sport, atrakcyjne formy przekazu wiedzy podczas zajęć pozalekcyjnych oraz wyeliminowanie negatywnych postaw wobec rówieśników.
Środki, które otrzymaliśmy w ramach Programu zostały wykorzystane na doposażenie świetlicy szkolnej oraz sali gimnastycznej.
Zakupiliśmy: stoły, piłeczki, rakietki do ping - ponga, piłkarzyki, wstążki gimnastyczne, numeratory, bramki, kask i kije do unihokeja, piłki i tablice do kosza oraz wózek na piłki.
Profesjonalny sprzęt sportowy, który pozyskaliśmy służył będzie działaniom promującym i wspierającym zdrowy styl życia i aktywnym formom spędzania wolnego czasu z uwzględnieniem aktywności kulturalnej i sportowej.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w naszej szkole odbywały się zajęcia wspierające działania służące promocji zdrowego stylu życia i aktywnych form spędzania wolnego czasu.PROFILKTYKA POPRZEZ SPORT

Zajęcia z tenisa stołowego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów.GRY I ZABAWY ZRĘCZNOŚCIOWE


W dniach 14, 15, 20, 23, 27 i 30 grudnia 2016 r. w naszej szkole odbyły się zajęcia, których celem byłam promocja zdrowego stylu życia i aktywnych form spędzania czasu wolnego.
Gry i zabawy zręcznościowe z wykorzystaniem mini stołów do ping ponga oraz stołów piłkarskich, zostały przeprowadzone przez nauczycieli świetlicy, Panią Aleksandrę Brończyk, Paulinę Bielawską oraz Katarzynę Kołoszyc-Mielniczuk.
W zajęciach uczestniczyli głównie uczniowie klas I-III.
GALERIA ZDJĘĆ

GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA


Dnia 22 i 23 grudnia br. w naszej szkole odbyły się zajęcia z gimnastyki artystycznej, które zostały poprowadzone przez nauczyciela wychowania fizycznego, Panią Monikę Wolańską.
Celem zajęć była promocja zdrowego stylu życia oraz aktywnych form spędzania czasu wolnego. W zajęciach uczestniczyły dziewczęta, głównie z klas IV- VI SP.
GALERIA ZDJĘĆ
Dziewiątka
Nasza Szkoła
Nabór 2018/2019
Dokumenty szkolne
Szkoła promująca zdrowie
Gazetka szkolna
Szkoła bez granic
Projekty unijne
Organizacja
Organizacja roku szkolnego
Sekretariat
Świetlica
Biblioteka