Dzisiaj jest Imieniny:
PROFILKTYKA POPRZEZ SPORT
MIEJSKI PROGAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Priorytetem Programu, w którym nasza szkoła wzięła udział jest kreowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia, szeroko pojęta profilaktyka uzależnień, wytworzenie motywacji do samorozwoju poprzez sport, atrakcyjne formy przekazu wiedzy podczas zajęć pozalekcyjnych oraz wyeliminowanie negatywnych postaw wobec rówieśników.
Środki, które otrzymaliśmy w ramach Programu zostały wykorzystane na doposażenie świetlicy szkolnej oraz sali gimnastycznej.
Zakupiliśmy: stoły, piłeczki, rakietki do ping - ponga, piłkarzyki, wstążki gimnastyczne, numeratory, bramki, kask i kije do unihokeja, piłki i tablice do kosza oraz wózek na piłki.
Profesjonalny sprzęt sportowy, który pozyskaliśmy służył będzie działaniom promującym i wspierającym zdrowy styl życia i aktywnym formom spędzania wolnego czasu z uwzględnieniem aktywności kulturalnej i sportowej.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w naszej szkole odbywały się zajęcia wspierające działania służące promocji zdrowego stylu życia i aktywnych form spędzania wolnego czasu.PROFILKTYKA POPRZEZ SPORT

Zajęcia z tenisa stołowego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów.


Nasza Szkoła
Nabór 2022/2023
Dokumenty szkolne
Szkoła promująca zdrowie
Szkoła bez granic
Projekty unijne
Organizacja
Organizacja roku szkolnego
Sekretariat
Świetlica
Biblioteka