CZWARTKI PEDAGOGICZNE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
DLA KLAS I - VIII

Terminy zebrań z rodzicami

27. 10. 2022 r. - Dzień otwarty
15. 12 2022 r. - Zebranie obowiązkowe
30. 03. 2023 r. - Dzień otwarty
18. 05. 2023 r. - Zebranie obowiązkowe
 
Konsultacje dla rodziców:
Rok 2022 - 29.09; 27.10; 24.11; 15.12
Rok 2023 - 23.02; 30.03; 27.04; 18.05
Konsultacje od godz: 15.00 do godz. 16.00


Dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2022/2023 będą następujące dni:

31 października 2022 r. (poniedziałek)
2 maja 2023 r. (wtorek)
23 maja 2023 r. (wtorek)
24 maja 2023 r. (środa)
25 maja 2023 r. (czwartek)
9 czerwca 2023 r. (piątek)


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023


Do góry
Dziennik
Logowanie
Nasza Szkoła
Nabór 2022/2023
Dokumenty szkolne
Deklaracja dostępności
Stypendia szkolne
Szkoła promująca zdrowie
Szkoła bez granic
Rodzice
Organizacja roku szkolnego
Sekretariat
Rada Rodziców
Świetlica
Biblioteka
Stołówka szkolna