CZWARTKI PEDAGOGICZNE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024
DLA KLAS I - VIII

Terminy zebrań z rodzicami

26. 10. 2023 r. - Zebranie
14. 12 2023 r. - Zebranie obowiązkowe
21. 03. 2024 r. - Zebranie
16. 05. 2024 r. - Zebranie obowiązkowe
 
Konsultacje dla rodziców:
Rok 2023 - 28.09; 26.10; 30 11; 14.12
Rok 2024 - 25.01; 29.02; 21.03; 25.04; 16.05
Konsultacje od godz: 15.00 do 16.00


Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024:


2 maja 2024 r.
14. 15. i 16 maja 2024 r. (dni wolne dla uczniów klas 1-7 - egzamin ósmoklasisty)
31 maja 2024 r.


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024


Do góry
Dziennik
Logowanie
Nasza Szkoła
Nabór 2022/2023
Dokumenty szkolne
Deklaracja dostępności
Stypendia szkolne
Szkoła promująca zdrowie
Szkoła bez granic
Rodzice
Organizacja roku szkolnego
Sekretariat
Rada Rodziców
Świetlica
Biblioteka
Stołówka szkolna