Dzisiaj jest Imieniny:

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ OGŁOSIŁO TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
NA ROK SZKOLNY 2021/2022


HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022.


TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
ZARZĄDZENIE LUBUSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021.


Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, oraz klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych.
Do góry
Dziewiątka
1% DLA NASZEJ SZKOŁY

WIĘCEJ
Nasza Szkoła  
Nabór 2020/2021
Dokumenty szkolne
Szkoła promująca zdrowie
Szkoła bez granic
Organizacja
Organizacja roku szkolnego
Sekretariat
Świetlica
Biblioteka