Dzisiaj jest Imieniny:

DOKUMENTY SZKOLNE

STATUT
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM


Aneks do Załącznika nr 1 Statutu Szkoły Podstawowej nr 9

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM


PROCEDURA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

Procedura COVID-19
Procedura COVID-19 w SP9

PROCEDURA PRZEBYWANIA RODZICÓW I OSÓB OBCYCH NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Procedura przebywania rodziców i osób obcych na terenie szkoły

PROCEDURA ODBIORU DZIECI ZE SZKOŁY

Procedura odbioru dzieci
PROCEDURA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9
im. Jana Kochanowskiego w Gorzowie Wielkopolskim

Procedura pomocy psychologiczno-pedagogicznej

PROGRAM PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9
im. Jana Kochanowskiego w Gorzowie Wlkp.


PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY
NA LATA 2014 - 2019

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA

Dziewiątka
1% DLA NASZEJ SZKOŁY

WIĘCEJ
Nasza Szkoła
Nabór 2022/2023
Dokumenty szkolne
Szkoła promująca zdrowie
Szkoła bez granic
Organizacja
Organizacja roku szkolnego
Sekretariat
Świetlica
Biblioteka