NABÓR DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Z dniem 14 marca 2022 r. rozpoczynamy rekrutację do klas pierwszych ośmioletnich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gorzów Wielkopolski. WIĘCEJ

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH
NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Z dniem 14 marca 2022 r. rozpoczynamy rekrutację do klas pierwszych ośmioletnich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gorzów Wielkopolski. WIĘCEJ


ZGŁOSZENIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ OBWODOWEJ OD 1 WRZEŚNIA 2022

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ OD 1 WRZEŚNIA 2022

OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA RODZICÓW KANDYDATA I KANDYDATA

POŚWIADCZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIÓW REKRUTACYJNYCH

TERMINY
Zarządzenia Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023.

TREŚĆ ZARZĄDZENIA
Wypełnienie wniosku następuje przez stronę E-Urząd

Wchodzimy na stronę:
www.um.gorzow.pl
Następnie wybieramy E-Urząd/Edukacja/Nabór SP

NABÓR DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKI ZAPRASZA DO NAUKI
W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2022/2023

WIRTUALNY SPACER
PO SZKOLE


SPOT
O NASZEJ SZKOLE


REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

ZGŁOSZENIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ OBWODOWEJ OD 1 WRZEŚNIA 2021

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ OD 1 WRZEŚNIA 2021

OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA RODZICÓW KANDYDATA I KANDYDATA

POŚWIADCZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIÓW REKRUTACYJNYCH

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

TREŚĆ ZARZĄDZENIA
NABÓR DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH


NABÓR DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021


Informacja dla rodziców - nabór do szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Zasady rekrutacji do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gorzów Wielkopolski

Zgłoszenie do szkoły podstawowej obwodowej w Gorzowie Wielkopolskim

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej spoza rejonu

Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata

Potwierdzenie woli zapisu dziecka

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów rekrutacyjnych

Zarządzenie w sprawie postępowania rekrytacyjnego
Dziennik
Logowanie
Nasza Szkoła  
Nabór 2022/2023
Dokumenty szkolne
Szkoła promująca zdrowie
Szkoła bez granic
Organizacja
Organizacja roku szkolnego
Sekretariat
Świetlica
Biblioteka