Dzisiaj jest Imieniny:

Laboratoria Przyszłości

Nasza Szkoła przystąpiła do rządowego programu Laboratoria Przyszłości.
Jest to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, których wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły - takiej, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.


Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).
W ramach Laboratoriów Przyszłości nasza Szkoła otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 114 600 zł.
Dotychczas wydatkowaliśmy 98 689,97 zł, czyli 86% przyznanej kwoty.
Dzięki przyznanym środkom możliwy był zakup wyposażenia technicznego i wielu pomocy dydaktycznych, m.in. takich, jak: drukarka 3D oraz laptop do jej obsługi, mikrokontrolery, laminatory, zestawy i plansze edukacyjne, piekarniki elektryczne, lodówki, drobny sprzęt AGD, akcesoria kuchenne, czujnik dymu, maszyna do szycia, waga, stacja pogodowa, obwody elektryczne, bryły szkieletowe, narzędzia, pędzle, nagłośnienie, mikrofony, aparat fotograficzny, kamera cyfrowa, zestawy edukacyjne Lego, zestawy konstrukcyjne do doświadczeń.

Uczniowie będą mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.
Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów.

Wsparcie finansowe otrzymane przez naszą Szkołę w ramach Laboratoriów Przyszłości pozwoliło na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych np.: chemii, fizyki, matematyki, geografii, przyrody, plastyki, muzyki, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

Nasza Szkoła
Nabór 2022/2023
Dokumenty szkolne
Szkoła promująca zdrowie
Szkoła bez granic
Projekty unijne
Organizacja
Organizacja roku szkolnego
Sekretariat
Świetlica
Biblioteka