Dzisiaj jest Imieniny:

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE z TECHNIKI

REGULAMIN PRACOWNI TECHNICZNEJ

KARTA ROWEROWA

W ramach zaliczenia treści z przedmiotu wszyscy uczniowie klas IV piszą końcowy test z przepisów ruchu drogowego i po uzyskaniu 80% mogą przystąpić do części praktycznej egzaminu z jazdy na rowerze.

Zgodnie z przepisami ruchu drogowego osoby w wieku od 10 do 18 roku, aby uczestniczyć w ruchu drogowym jako rowerzysta, obowiązkowo muszą posiadać kartę rowerową.

Decyzję o przystąpieniu dziecka do egzaminu na kartę rowerową podejmują rodzice lub prawni opiekunowie.

Procedury wydawania kart i arkusze zaliczeń:
   - Procedury wydawania karty rowerowej
   - Arkusz zaliczeń na kartę rowerową

Podstawowe przepisy ruchu drogowego:
   - Przepisy ruchu drogowego - pojęcia podstawowe
   - Pieszy uczestnikiem ruchu drogowego
   - Rower - pojęcia podstawowe
   - Rowerzysta na drodze
   - Manewry ruchu drogowego, zatrzymanie i postój
   - Motorowerzysta
   - Znaki drogowe (obowiązujące)
   
- Znaki drogowe
   - Zasady przejazdu przez skrzyżowania
   - Testy
   Turnieje BRD dla szkół podstawowych

Pliki są zapisane w formacie PDF, do poprawnego ich odczytania niezbędny jest program Acrobat Reader.
Dziewiątka
Nasza Szkoła
Nasze klasy
Dokumenty szkolne
Szkoła promująca zdrowie
Gazetka szkolna
Szkoła bez granic
Projekty unijne
Organizacja
Organizacja roku szkolnego
Sekretariat
Świetlica
Biblioteka