Dzisiaj jest Imieniny:

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE - TECHNIKA I ZAJĘCIA TECHNICZNE

REGULAMIN PRACOWNI TECHNICZNEJ

KARTA ROWEROWA

W ramach zaliczenia treści z przedmiotu wszyscy uczniowie klas IV piszą końcowy test z przepisów ruchu drogowego i po uzyskaniu 80% mogą przystąpić do części praktycznej egzaminu z jazdy na rowerze.

Zgodnie z przepisami ruchu drogowego osoby w wieku od 10 do 18 roku, aby uczestniczyć w ruchu drogowym jako rowerzysta, obowiązkowo muszą posiadać kartę rowerową.

Decyzję o przystąpieniu dziecka do egzaminu na kartę rowerową podejmują rodzice bądź prawny opiekun.

Procedury wydawania kart i arkusze zaliczeń:
   - Procedury wydawania karty rowerowej
   - Arkusz zaliczeń na kartę rowerową

Podstawowe przepisy ruchu drogowego:
   - Przepisy ruchu drogowego - pojęcia podstawowe
   - Pieszy uczestnikiem ruchu drogowego
   - Rower - pojęcia podstawowe
   - Rowerzysta na drodze
   - Manewry ruchu drogowego, zatrzymanie i postój
   - Manewry ruchu drogowego - prezentacja
   - Znaki drogowe (obowiązujące)
   
- Znaki drogowe
   - Zasady przejazdu przez skrzyżowania
   - Testy
   - Testy (konkurs brd)
   Motorowerzysta (prawo jazdy AM)

Pliki są zapisane w formacie PDF, do poprawnego ich odczytania niezbędny jest program Acrobat Reader.


INFORMACJE DLA KLAS SZÓSTYCH
Rysunek techniczny:
- rysunek techniczny wprowadzenie
- wymiarowanie
- zasady wymiarowania
- rzuty prostokątne
- rzuty aksonometryczne
Energia elektryczna:
- produkcja energii elektrycznej (schemat)
- rodzaje elektrowni
- przesyłanie energii elektrycznej
- domowa instalacja elektryczna
- racjonalna gospodarka energią elektryczną

Treści Nauczania z Wychowania Komunikacyjnego dla uczniów klas IV:
- rozpoznawanie rodzajów dróg i ich elementów,
- omawianie podstawowych pojęć z zakresu ruchu drogowego,
- odczytywanie znaków pionowych i poziomych i ich interpretacja,
- wskazywanie znaków wyróżniających się innym kształtem, które regulują pierwszeństwo przejazdu przez skrzyżowanie,
- wskazanie na różnice pomiędzy poszczególnymi uczestnikami ruchu (pieszy, kierujący, pasażer),
- omówienie zasad poruszania się po drogach,
- przypomnienie i usystematyzowanie zasad dot. ruchu pieszych,
- wyjaśnienie zasad szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania,
- zapoznanie z przepisami dotyczącymi warunków, jakie musi spełniać rowerzysta i rower, aby mogli być dopuszczeni do uczestnictwa w ruchu drogowym,
- demonstracja i omówienie zasad działania układów technicznych roweru,
- prezentacja filmów i omówienie manewrów w ruchu drogowym,
- ćwiczenia manewrów wykonywanych przez rowerzystę (skręt w prawo, lewo, sygnalizowanie zamiaru skrętu),
- wyjaśnienie pojęć: bezpieczna odległość, dostosowanie prędkości i hamowanie,
- omówienie zasad pierwszeństwa na skrzyżowaniach,
- analizowanie zasad poruszania się po drodze oraz manewrów wykonywanych przez rowerzystę,
- ćwiczenia w ustalaniu kolejności pierwszeństwa przejazdu,
- rozpoznawanie sytuacji, analizowanie zasad bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych,
- rozmowy i pokaz filmów dot. przyczyn powstawania wypadków i kolizji drogowych,
- określenie zasad postępowania w czasie wypadku,
- poznaje podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej,
- praca z kodeksem drogowym,
- samodzielne korzystanie z różnych materiałów o tematyce ruchu drogowego.
Dziewiątka
Nasza Szkoła  
Nabór 2020/2021
Dokumenty szkolne
Szkoła promująca zdrowie
Szkoła bez granic
Organizacja
Organizacja roku szkolnego
Sekretariat
Świetlica
Biblioteka